TÜV geprüft
MotorCheckUp - der Motorschnelltest
 • Windkraftanlagen

  „ФЛУИДчекЪП прави възможна проверката на флуидите лесна и бърза"

 • Hydrauliköltest

  „Only one drop of the Fluids is needed to get within minutes the test results.“

 • Öltest bei Baumaschinen

  „When detecting a defect it can be proofed and repaired immediately.”

 • Öltest in der Industrie

  „FLUIDcheckUP checks security-related components and explains clear the condition of the components and the Fluids.”

 • Öltest bei Landmaschinen

  „The tests are eligible to check defects and supports concurrently to save time and money.”

 • Öltest in der Industrie

  „Testing in a simple and clear way all fluids, the client gets illustrative information if wears or defects are present.”

 • Auswertung

  „Thanks to FLUIDcheckUP the work flow must be interrupted only short and it prevents losses.”

Оценяване чрез ФЛУИДчекЪП

Оценяване в Автомобилната индустрия

Оценяването е много лесно: просто сравнете резултатите, които сте получили с приложената таблица от комплекта ФЛУИДчекЪП

Оценяване чрез ФЛУИДчекЪП
Тест/проверка на спирачна течност

Пример: Спирачна течност

След няколко минути се забелязва, че течността от лявата страна и напълно функционална и не се забелязват никакви депозити. (Моля, игнорирайте безцветното петно наоколо.) Средният пример вече има някои абразиви или замърсявания и е означен с 6 от таблицата. При примера от дясно има сериозен проблем: излиза от границите на таблицата.

В такива случаи, спирачната система трябва да бъде проверена спешно и обикновенно е необходимо нещо повече от смяна на течността. Замърсяването може да е резултат от: Голямо триене на цилиндрите на спирачките и основния спирачен цилиндър, замърсяване в мъркучите на спирачките или загуба на функциите на съставките на течността.

ФЛУИДчекЪП в промишленост

Оценка ФЛУИДчекЪП промишленост

Оценяването е много лесно: просто сравнете резултатите, които сте получили с приложената таблица от комплекта ФЛУИДчекЪП.