DIAGNOZY iDiA

iDiA 

OCENA ONLINE

Proste. Szybka. Niezawodna.

iDiA 

OCENA ONLINE

Proste. Szybka. Niezawodna.

iDiA to inteligentna metoda oceny online, która uzupełnia i upraszcza dotychczasową metodę oceny wizualnej.

Wszystko to w zaledwie pięciu krokach!

Zarejestruj swoje badanie; dodaj najpierw odpowiednie dane pojazdu w tym unikalnym urządzeniu.

Naciśnij przycisk REGISTER
Po zarejestrowaniu testu zdejmij całkowicie osłonę z karty testowej i zakropl jedną kroplę oleju lub płynu na test i pozwól mu dojrzeć zgodnie z wymaganiami.
Po uzyskaniu dojrzałości testu wsuń kartę testową do urządzenia. Uwaga: weź prawą stronę karty testowej.

Gdy test jest prawidłowo włożony, naciśnij przycisk: START TEST – uruchomi się program testowy i iDiA wykona trzy różne skany testu, które zostaną wysłane na serwer MOTORcheckUP.

Wynik testu zostanie niemal natychmiast przesłany pocztą w postaci pliku PDF.

Gert Horstmeyer, wynalazca MOTORcheckUP i iDiA, opracował oprogramowanie i sprzęt w oparciu o szeroko zakrojone badania laboratoryjne. Ten unikalny wynalazek został opatentowany w wielu krajach na świecie.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem info@motorcheckup.com.

iDiA to inteligentna metoda oceny online, która uzupełnia i upraszcza dotychczasową metodę oceny wizualnej.

Wszystko to w zaledwie pięciu krokach!

Zarejestruj swoje badanie; dodaj najpierw odpowiednie dane pojazdu w tym unikalnym urządzeniu.

Naciśnij przycisk REGISTER
Po zarejestrowaniu testu zdejmij całkowicie osłonę z karty testowej i zakropl jedną kroplę oleju lub płynu na test i pozwól mu dojrzeć zgodnie z wymaganiami.
Po uzyskaniu dojrzałości testu wsuń kartę testową do urządzenia. Uwaga: weź prawą stronę karty testowej.

Gdy test jest prawidłowo włożony, naciśnij przycisk: START TEST – uruchomi się program testowy i iDiA wykona trzy różne skany testu, które zostaną wysłane na serwer MOTORcheckUP.

Wynik testu zostanie niemal natychmiast przesłany pocztą w postaci pliku PDF.

Gert Horstmeyer, wynalazca MOTORcheckUP i iDiA, opracował oprogramowanie i sprzęt w oparciu o szeroko zakrojone badania laboratoryjne. Ten unikalny wynalazek został opatentowany w wielu krajach na świecie.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem info@motorcheckup.com.

Obejrzyj film wideo firmy iDiA