КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТ

FLUIDcheckUP

КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТ

С MOTORcheckUP и FLUIDcheckUP винаги можете да се чувствате сигурни.

FLUIDcheckUP

КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТ

С MOTORcheckUP и FLUIDcheckUP винаги можете да се чувствате сигурни.

Ние не оставяме нищо на случайността: тестовата система, както и текущото производство, се наблюдават щателно, както потвърждава водещият германски експертен институт в своя доклад за функционирането и текущото качество на MOTORcheckUP.

От използването на MOTORcheckUP се възползват както частни потребители, така и професионалисти в работилници, търговски обекти, сдружения, експерти и институции. Можете да разчитате на нас.Производството и обработката на специалната хартия са подчинени на строгите стандарти на системата за управление на качеството съгласно DIN EN ISO 9001:2008.

Ние не оставяме нищо на случайността: тестовата система, както и текущото производство, се наблюдават щателно, както потвърждава водещият германски експертен институт в своя доклад за функционирането и текущото качество на MOTORcheckUP.От използването на MOTORcheckUP се възползват както частни потребители, така и професионалисти в работилници, търговски обекти, сдружения, експерти и институции. Можете да разчитате на нас.

Производството и обработката на специалната хартия са подчинени на строгите стандарти на системата за управление на качеството съгласно DIN EN ISO 9001:2008.

Патентовано качество

MOTORcheckUP притежава патенти, издадени от патентното ведомство в Европа (EPA 05 818 909.3), а в много страни от ЕС – национализиран патент; издадени са също така в Русия, САЩ, Канада, Турция, Корея Япония и Китай, както и от тестван продукт (AZ PPP 90008:2005TA-PP/GAR 3988114), който идентифицира „здравословното състояние на двигателя с вътрешно горене чрез специален носител“.

Продуктът е регистриран в службата за патенти и търговски марки под името MOTORcheckUP (330 2008 004 035.1/01) и е защитен в Европа и много други страни. FLUIDcheckUP също е регистриран като търговска марка в Германия и в много страни по света. Освен това съществуват търговски марки и авторски права за дизайна, чертежите, изобразяването на анализи и помощните средства за оценка.

Патентовано качество

          

MOTORcheckUP притежава патенти, издадени от патентното ведомство в Европа (EPA 05 818 909.3), а в много страни от ЕС – национализиран патент; издадени са също така в Русия, САЩ, Канада, Турция, Корея Япония и Китай, както и от тестван продукт (AZ PPP 90008:2005TA-PP/GAR 3988114), който идентифицира „здравословното състояние на двигателя с вътрешно горене чрез специален носител“.

Продуктът е регистриран в службата за патенти и търговски марки под името MOTORcheckUP (330 2008 004 035.1/01) и е защитен в Европа и много други страни. FLUIDcheckUP също е регистриран като търговска марка в Германия и в много страни по света. Освен това съществуват търговски марки и авторски права за дизайна, чертежите, изобразяването на анализи и помощните средства за оценка.