КЛАСИЧЕСКИ АВТОМОБИЛИ

MOTORcheckUP
ЗА КЛАСИЧЕСКИТЕ АВТОМОБИЛИ

Защо трябва да използвате MOTORcheckUP?

MOTORcheckUP
ЗА КЛАСИЧЕСКИТЕ АВТОМОБИЛИ

Защо трябва да използвате MOTORcheckUP?

 • Ще получите вътрешен поглед върху двигателя, скоростната кутия и хидравличната система на класически автомобил.

 

 • По този начин можете да проверите състоянието на основните компоненти на класическия автомобил още преди да го купите.

 

 • Евентуалните ремонти могат да бъдат извършени по-целенасочено

Ще получите вътрешен поглед върху двигателя, скоростната кутия и хидравличната система на класически автомобил.

По този начин можете да проверите състоянието на основните компоненти на класическия автомобил още преди да го купите.

Евентуалните ремонти могат да бъдат извършени по-целенасочено

Автоекспертът Франц Хааг използва MOTORcheckUP при диагностиката на двигатели на класически автомобили, както и на по-нови двигатели

На „Retro Classic Show“ в Щутгарт той представи различни методи за диагностика, без да разглобява двигателя, като например:

 • Визуална проверка заедно с прослушване със стетоскоп
 • Тест за компресия/измерване на загубата на налягане
 • Ендоскопия (сонда с камера вътре в двигателя)
 • MOTORcheckUP като химико-физичен преглед

Автоекспертът Франц Хааг използва MOTORcheckUP при диагностиката на двигатели на класически автомобили, както и на по-нови двигатели

На „Retro Classic Show“ в Щутгарт той представи различни методи за диагностика, без да разглобява двигателя, като например:

 • Визуална проверка заедно с прослушване със стетоскоп
 • Тест за компресия/измерване на загубата на налягане
 • Ендоскопия (сонда с камера вътре в двигателя)
 • MOTORcheckUP като химико-физичен преглед

Франц Хааг (автомобилен експерт) разказва за MOTORcheckUP и начина на работа:

Моторното масло се използва за смазване, защита от износване, намаляване на триенето, уплътняване, защита от корозия, поддържане на двигателя чист и неутрализиране на киселинните продукти от изгарянето.
MOTORcheckUP е метод за анализ, който позволява да се направят първоначални изводи за състоянието на двигателя, без да се налагат големи лабораторни усилия.

Този процес се основава на принципа на „хроматографията“. В химията хроматографията е процес, който позволява разделянето на смес от вещества чрез разпределяне на отделните ѝ компоненти между неподвижна и подвижна фаза. Този принцип е описан за първи път през 1901 г. от руския ботаник Михаил Семьонович Цвета. В химичния анализ този метод се използва за разделяне на смеси от вещества на съставки, които са възможно най-еднородни, с цел идентификация или количествено определяне.

Този метод е доразвит от г-н Horstmeyer, MOTORcheckUP за анализ на моторни масла и е подадена заявка за патент.
Взема се малко количество масло от двигателя при работна температура и една капка се нанася върху хроматографската хартия. След време на попиване от 2 до 15 минути (в зависимост от състоянието на маслото) тестовото поле може да бъде оценено с помощта на шаблони и референтни изображения.
Въз основа на резултата от теста могат да се направят заключения за сажди, замърсяване, износване на метали, стареене, съдържание на вода и гориво. Това позволява да се направят изводи за състоянието на двигателя или за неговата настройка.
Ако е необходим по-изчерпателен и количествено точен резултат, трябва да се извърши допълнителен анализ в лаборатория.

FRANZ HAAG Експерт по моторни превозни средства

Франц Хааг (автомобилен експерт) разказва за MOTORcheckUP и начина на работа:

Моторното масло се използва за смазване, защита от износване, намаляване на триенето, уплътняване, защита от корозия, поддържане на двигателя чист и неутрализиране на киселинните продукти от изгарянето.
MOTORcheckUP е метод за анализ, който позволява да се направят първоначални изводи за състоянието на двигателя, без да се налагат големи лабораторни усилия.

Този процес се основава на принципа на „хроматографията“. В химията хроматографията е процес, който позволява разделянето на смес от вещества чрез разпределяне на отделните ѝ компоненти между неподвижна и подвижна фаза. Този принцип е описан за първи път през 1901 г. от руския ботаник Михаил Семьонович Цвета. В химичния анализ този метод се използва за разделяне на смеси от вещества на съставки, които са възможно най-еднородни, с цел идентификация или количествено определяне.

Този метод е доразвит от г-н Horstmeyer, MOTORcheckUP за анализ на моторни масла и е подадена заявка за патент.
Взема се малко количество масло от двигателя при работна температура и една капка се нанася върху хроматографската хартия. След време на попиване от 2 до 15 минути (в зависимост от състоянието на маслото) тестовото поле може да бъде оценено с помощта на шаблони и референтни изображения.
Въз основа на резултата от теста могат да се направят заключения за сажди, замърсяване, износване на метали, стареене, съдържание на вода и гориво. Това позволява да се направят изводи за състоянието на двигателя или за неговата настройка.
Ако е необходим по-изчерпателен и количествено точен резултат, трябва да се извърши допълнителен анализ в лаборатория.

FRANZ HAAG Експерт по моторни превозни средства