ЧЗВ

Често задавани въпроси за

checkUPWORLD

Често задавани въпроси (ЧЗВ) относно MOTORcheckUP и FLUIDcheckUP.

Често задавани въпроси за

checkUPWORLD

Често задавани въпроси (ЧЗВ) относно MOTORcheckUP и FLUIDcheckUP.

MOTORcheckUP е система, базирана на химико-физичен анализ и оценка. С тази система можете да проверявате съставките на моторното масло, спирачната течност, маслото за сервоусилвател на волана (хидравлично масло), както и на трансмисионното масло. Това ви дава възможност да направите изводи за нередности, грешки, повреди на агрегата или състоянието на маслото. По резултатите можете да видите какви са възможните дефекти и какви мерки трябва да се предприемат.

Най-добре е да се сравни с посещение при лекар. Той взема една капка от кръвта на пациента и така надниква в организма. MOTORcheckUP работи по същия начин. Само една капка масло или течност е достатъчна, за да се погледне в двигателя, спирачките, кормилното управление и
и предавките.

Използването, както и оценката са изключително прости. Съответната капка масло се извлича от двигателя или контейнера и се нанася върху тестовата хартия, след което резултатът се сравнява с лесно разчитащите се графики – готово.

MOTORcheckUP може много добре да се сравни с тестовете за диализа, тестовете за бременност или изследването на водата в аквариума.

Режимът на работа и ефективността на MOTORcheckUP са тествани при най-строги условия от Automotive. (Номер на теста: B 09 04 6995 001)
В своя доклад потвърждават функционалността и ефекта на MOTORcheckUP.

Производството се наблюдава редовно от . Производството и усъвършенстването на специалната хартия са подчинени на най-строгите изисквания на системата за управление на качеството съгласно DIN EN ISO 9001:2008.

Основният аргумент: Двигателите и агрегатите трябва да бъдат защитени от повреди и щети, като по този начин се предотвратяват скъпи ремонти. Навреме разпознатите повреди вече не водят до пълна повреда. Така се спестяват пари, време за експлоатация и разстройване.

При двигателя маслото дава възможност да се види дали горивният процес все още функционира добре или турбокомпресорът е повреден. Могат да се открият също така абразия и отлагания. Износването на моторното масло и произтичащите от това дефекти, водата и горивото в маслото също се анализират.

Погледът в двигателя дава на специалиста и неспециалиста информация за здравословното състояние на двигателя. По този начин можете лесно да разпознаете в какво състояние е вашият двигател. Дали горенето е наред, може би инжекторът е повреден или дори турбокомпресорът? Има ли вода или гориво в маслото, или самото масло все още е наред. Всичко това допринася за по-дълъг живот на двигателя.

Най-добре е тестовете да се съхраняват при нормална стайна температура. Срокът на годност е до десет години.

Ако съхранявате тестовете във влажна среда (лодки, кораби), препоръчваме те да се съхраняват в найлонови торбички, които с удоволствие ще ви предоставим.

Тестовете могат да се изхвърлят без проблем заедно с обикновените битови отпадъци, тъй като химикалите са напълно безвредни.

Можете да допринесете за екологосъобразното изхвърляне, като извадите тестовата среда от картонената опаковка и след това я изхвърлите заедно с хартията.

Много специалисти и институции работят с тази система. GTÜ , BVSK, VKS, за да споменем само някои от тях. Тестовете се използват за доклади (също и като доказателство в съда), оценки и проверки на класически автомобили.

MOTORcheckUP е разработена от нейния изобретател, Герт Хорстмайер, в продължение на много часове в лабораторията. За това уникално изобретение са подадени заявки за патенти в много страни по света.

MOTORcheckUP на практика няма конкуренция. В Европа патентът е издаден на 10.2.2010 г. (Патент № EP1825256). В много страни в Европа патентът е национализиран.

Лабораторният тест би могъл да се класифицира като единствената „конкуренция“, но сравнението е подвеждащо: лабораторните тестове са по-прецизни и по-подробни. Те са по-скъпи и за тях е необходимо повече време, за да се получи резултатът. За правилното тълкуване на този анализ са необходими висока степен на специализирани познания по химия. Ето защо MOTORcheckUP е много по-прост, тъй като разполагате със снимки, които да прочетете и сравните.

Тази тестова система следва същия принцип като MOTORcheckUP. Основата е така нареченият хроматографски ефект. Това е тестова система за проверка на агрегати и оборудване, които работят с хидравлика. И тук погледът към агрегатите е възможен чрез флуидите. Чрез анализ на капка течност можете да разпознаете износване, абразия, замърсяване или евентуални повреди и недостатъци.

FLUIDcheckUP работи по същия начин като MOTORcheckUP: само една капка течност, поставена върху тестовата хартия, ви дава картина, която може да се сравни с конкретните диаграми.

С FLUIDcheckUP на MOTORcheckUP проверявате степента на ефективност на маслата и установявате способността им да функционират. В зависимост от възрастта и износването на маслата готовият резултат става видим само след 15 минути. По този начин FLUIDcheckUP показва действителното състояние на маслата. Този тест е не само за вашата безопасност, но и за превантивна поддръжка, надеждност на агрегатите, избягване на скъпи ремонти и удължаване на срока на експлоатация.

Има многобройни приложения: Автомобилната индустрия, промишлеността, селското стопанство, строителството, вятърните електроцентрали.

При превозните средства тази система се използва за спирачките, сервоусилвателя на волана и предавките. Специфичната течност се използва за проверка на състоянието на системата.

При спирачките тестът ще даде информация за износване, замърсяване, разграждане на добавките. Процентното съдържание на вода се разпознава, но само с опитно око. Върху спирачните цилиндри може да се появи износване. Това ще стане видимо при използването на теста, както и замърсяването (течащи тръби) и разграждането на добавките.

Всички масла съдържат важни присадки, които имат за цел да предотвратят повреди. Те предпазват маслото от прегряване, износване и промени. Когато тези присадки се изразходват, се образуват маслени утайки. Поради това се намаляват продължителността на живота и производителността, като в същото време се увеличават експлоатационните разходи и нараства заплахата за функционирането на работните зони. С FLUIDcheckUP на MOTORcheckUP проверявате степента на ефективност на маслата и установявате способността им да функционират.

MOTORcheckUP е система, базирана на химико-физичен анализ и оценка. С тази система можете да проверявате съставките на моторното масло, спирачната течност, маслото за сервоусилвател на волана (хидравлично масло), както и на трансмисионното масло. Това ви дава възможност да направите изводи за нередности, грешки, повреди на агрегата или състоянието на маслото. По резултатите можете да видите какви са възможните дефекти и какви мерки трябва да се предприемат.

Най-добре е да се сравни с посещение при лекар. Той взема една капка от кръвта на пациента и така надниква в организма. MOTORcheckUP работи по същия начин. Само една капка масло или течност е достатъчна, за да се погледне в двигателя, спирачките, кормилното управление и
и предавките.

Използването, както и оценката са изключително прости. Съответната капка масло се извлича от двигателя или контейнера и се нанася върху тестовата хартия, след което резултатът се сравнява с лесно разчитащите се графики – готово.

MOTORcheckUP може много добре да се сравни с тестовете за диализа, тестовете за бременност или изследването на водата в аквариума.

Режимът на работа и ефективността на MOTORcheckUP са тествани при най-строги условия от Automotive. (Номер на теста: B 09 04 6995 001)
В своя доклад потвърждават функционалността и ефекта на MOTORcheckUP.

Производството се наблюдава редовно от . Производството и усъвършенстването на специалната хартия са подчинени на най-строгите изисквания на системата за управление на качеството съгласно DIN EN ISO 9001:2008.

Основният аргумент: Двигателите и агрегатите трябва да бъдат защитени от повреди и щети, като по този начин се предотвратяват скъпи ремонти. Навреме разпознатите повреди вече не водят до пълна повреда. Така се спестяват пари, време за експлоатация и разстройване.

При двигателя маслото дава възможност да се види дали горивният процес все още функционира добре или турбокомпресорът е повреден. Могат да се открият също така абразия и отлагания. Износването на моторното масло и произтичащите от това дефекти, водата и горивото в маслото също се анализират.

Погледът в двигателя дава на специалиста и неспециалиста информация за здравословното състояние на двигателя. По този начин можете лесно да разпознаете в какво състояние е вашият двигател. Дали горенето е наред, може би инжекторът е повреден или дори турбокомпресорът? Има ли вода или гориво в маслото, или самото масло все още е наред. Всичко това допринася за по-дълъг живот на двигателя.

Най-добре е тестовете да се съхраняват при нормална стайна температура. Срокът на годност е до десет години.

Ако съхранявате тестовете във влажна среда (лодки, кораби), препоръчваме те да се съхраняват в найлонови торбички, които с удоволствие ще ви предоставим.

Тестовете могат да се изхвърлят без проблем заедно с обикновените битови отпадъци, тъй като химикалите са напълно безвредни.

Можете да допринесете за екологосъобразното изхвърляне, като извадите тестовата среда от картонената опаковка и след това я изхвърлите заедно с хартията.

Много специалисти и институции работят с тази система. GTÜ , BVSK, VKS, за да споменем само някои от тях. Тестовете се използват за доклади (също и като доказателство в съда), оценки и проверки на класически автомобили.

MOTORcheckUP е разработена от нейния изобретател, Герт Хорстмайер, в продължение на много часове в лабораторията. За това уникално изобретение са подадени заявки за патенти в много страни по света.

MOTORcheckUP на практика няма конкуренция. В Европа патентът е издаден на 10.2.2010 г. (Патент № EP1825256). В много страни в Европа патентът е национализиран.

Лабораторният тест би могъл да се класифицира като единствената „конкуренция“, но сравнението е подвеждащо: лабораторните тестове са по-прецизни и по-подробни. Те са по-скъпи и за тях е необходимо повече време, за да се получи резултатът. За правилното тълкуване на този анализ са необходими висока степен на специализирани познания по химия. Ето защо MOTORcheckUP е много по-прост, тъй като разполагате със снимки, които да прочетете и сравните.

Тази тестова система следва същия принцип като MOTORcheckUP. Основата е така нареченият хроматографски ефект. Това е тестова система за проверка на агрегати и оборудване, които работят с хидравлика. И тук погледът към агрегатите е възможен чрез флуидите. Чрез анализ на капка течност можете да разпознаете износване, абразия, замърсяване или евентуални повреди и недостатъци.

FLUIDcheckUP работи по същия начин като MOTORcheckUP: само една капка течност, поставена върху тестовата хартия, ви дава картина, която може да се сравни с конкретните диаграми.

С FLUIDcheckUP на MOTORcheckUP проверявате степента на ефективност на маслата и установявате способността им да функционират. В зависимост от възрастта и износването на маслата готовият резултат става видим само след 15 минути. По този начин FLUIDcheckUP показва действителното състояние на маслата. Този тест е не само за вашата безопасност, но и за превантивна поддръжка, надеждност на агрегатите, избягване на скъпи ремонти и удължаване на срока на експлоатация.

Има многобройни приложения: Автомобилната индустрия, промишлеността, селското стопанство, строителството, вятърните електроцентрали.

При превозните средства тази система се използва за спирачките, сервоусилвателя на волана и предавките. Специфичната течност се използва за проверка на състоянието на системата.

При спирачките тестът ще даде информация за износване, замърсяване, разграждане на добавките. Процентното съдържание на вода се разпознава, но само с опитно око. Върху спирачните цилиндри може да се появи износване. Това ще стане видимо при използването на теста, както и замърсяването (течащи тръби) и разграждането на добавките.

Всички масла съдържат важни присадки, които имат за цел да предотвратят повреди. Те предпазват маслото от прегряване, износване и промени. Когато тези присадки се изразходват, се образуват маслени утайки. Поради това се намаляват продължителността на живота и производителността, като в същото време се увеличават експлоатационните разходи и нараства заплахата за функционирането на работните зони. С FLUIDcheckUP на MOTORcheckUP проверявате степента на ефективност на маслата и установявате способността им да функционират.